Du er her: Hjem » Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse

Aberdeen er medlem av Grønn Byggallianse. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å ha en arena for store aktive utbyggere som har til hensikt i å utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive. Målet er at medlemmene, ved deltagelse i nettverket, vil bli de ledende på miljøsatsning i den norske byggenæringen.

Main_gr%c3%b8nn_bygg_2

Nettverket har felles fagmøter, initierer og deltar i samarbeidsprosjekter og samarbeider med andre aktører om kunnskapsformidling.

I regi av Grønn Byggallianse har Aberdeen sammen med et flere av landets ledende aktører i bygg- og eiendomsbransjen gått sammen om å stifte Norwegian Green Building Council (NGBC). NGBC eier de norske rettighetene til det europeiske miljøklassifiseringsystemet Breem. Etter planen skal BREEAM-NOR lanseres høsten 2011. Sertifikater etter BREEM-NOR vil bli utstedt av NGBC

Ønsker du mer informasjon, gå til: http://www.byggalliansen.no/

For mer informasjon:

Aberdeen Asset Management
Henrik Ibsensgate 100
Postboks 2882 Solli
0123 Oslo
Norway
Telefon: 22 01 27 00

Send oss en e-post
Finn oss på kart
Våre medarbeidere