Du er her: Hjem » Prosjekt og utvikling

Prosjekt og utvikling

Prosjekt- og Utviklingsavdelingen i Aberdeen Asset Management kombinerer god markedsforståelse med solid kompetanse innen planprosesser, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Main_bilde_0utvikling

Aberdeen er svært opptatt av å ha god prosjektutviklingskompetanse ”in house” og erfarer at dette er et viktig bidrag til å skape meravkastning i porteføljene. Prosjektutviklerne analyserer potensialene i våre eiendommer, og har som mål å utvikle eiendommene sammen med våre asset managerne slik at avkastningen blir optimal for investorene. Avdelingen bistår også transaksjonsteamet med analyser innenfor kjøp og salg av utviklingseiendom. Selskapets egne prosjektsjefer ivaretar byggherrefunksjonen og sørger for en sikker gjennomføring av de enkelte prosjekter i tråd med tidsplaner og budsjett. Prosjektene varierer fra enklere leietakertilpasninger til store utviklingsprosjekter innen logistikk, handel og kontor.

For mer informasjon:

Aberdeen Asset Management
Henrik Ibsensgate 100
Postboks 2882 Solli
0123 Oslo
Norway
Telefon: 22 01 27 00

Send oss en e-post
Finn oss på kart
Våre medarbeidere