Du er her: Hjem » Transaksjon – Kjøp og salg av eiendommer

Transaksjon – Kjøp og salg av eiendommer

Transaksjonsavdelingen er ansvarlig for gjennomføring av kjøp/salg av eiendommer, og Aberdeens porteføljestrategi er retningsgivende for hvilke typer eiendommer som skal kjøpes/selges.

Main_solsiden_ute

Når eiendommer er identifisert, utfører Transaksjon en vurdering av risiko og potensial. I de tilfeller Transaksjon anbefaler kjøp/salg, legges det frem for en investeringskomité som gir sin anbefaling med rammer for transaksjonen. Endelig investeringsbeslutning gjøres av fondsleder.

Parallelt med finansieringsarbeidet er Transaksjon ansvarlig for gjennomføring av Due Diligence av eiendommen/selskapet(ene). Når finansiering er på plass og DD-prosessen er fullført, skal Transaksjon innarbeide resultatene av dette i kjøpekontrakt og oppgjørsinstruks. Transaksjon er avhengig av å ha et godt forhold til meglere og øvrige eiendomsbesittere slik at vi får tilgang til flest mulig transaksjonsmuligheter. Transaksjon er også ansvarlig for gjennomføringen av de kvartalsvise verdivurderingene.

For mer informasjon:

Aberdeen Asset Management
Henrik Ibsensgate 100
Postboks 2882 Solli
0123 Oslo
Norway
Telefon: 22 01 27 00

Send oss en e-post
Finn oss på kart
Våre medarbeidere